Våldets olika ansikten

Våldet ser olika ut

Ungefär 50% av befolkningen har någon gång utsatts för våld av en person som står eller har stått dem nära. Detta gäller våld inom alla spektra; barn som utsatts för våld, samt vuxna i nära relationer.  

 

Att vara utsatt för våld av en person som man förmodas stå under beskydd av är så kränkande att det leder till många andra sjukdomstillstånd såsom ångest, depression, sömnstörningar och ätstörningar. Att det dessutom sker i egna hemmet, där man hämtar kraft, energi och rekreation anses som extra kränkande. 

 

Vi vet även att personer som utsätts för den här typen av långvarig stress får psykosociala och inte minst kognitiva problem. Många av de kvinnor som lever i relationer med män som misshandlar dem söker primärvården för tillstånd som sömnproblem, depression och olika smärttillstånd – ofta för att de inte är medvetna om att dessa är en konsekvens av våldet. Oftast kommer det aldrig fram att det är våld från en man som ligger till bakgrund för besvären, vilket leder till en mängd felaktiga diagnoser. 

 

Var tionde kvinna du träffar på gatan, var tionde arbetskamrat, var tionde medsyster lever med rädsla varje dag. Rädsla för att göra fel, rädsla för att bli slagen, rädsla för de eventuella effekter detta har på hennes barn, rädsla för att dö och i värsta fall - en längtan efter att dö.