Barn som bevittnat våld

Barnvittnen

Under en lång tid ansågs kvinnorna som utsatts för misshandel av sina män som de enda offren i familjen, trots att det även funnits barn närvarande och som har bevittnat våldet. Det har också funnits en föreställning om att det är lättare för barn att repa sig från händelserna än vuxna.

 

Idag finns mer kunskap om barns trauma och konsekvenserna av att ha vuxit upp i ett hem där det förekommer våld. 

 

Numera vet man också att barn som inte ens sett våldet, utan kanske endast har hört våldet, får större skador än man tidigare har trott. Det har även påvisats att barn som lever i en familj där pappa slår mamma har stora kognitiva svårigheter, och i mycket större grad får psykosociala problem. Barn som har bevittnat våld har även större grad av ångest som vuxna, och hamnar ofta i problem än andra barn.

 

Om du vill läsa mer om barn som bevittnat våld kan du besöka:

www.nck.uu.se

www.kollpasoc.se 

www.bris.se

 

Behöver du hjälp och stöd? Du kan alltid kontakta oss via mail eller telefon.

 

Du kan också kontakta:

www.karlstad.se

www.bris.se 

 

Vi finns här för dig!