Sexuellt våld

Våldsamt sex

I Sverige har vi en samtyckeslag och denna lag gör det tydligt vad som är en våldtäkt. Sex ska bygga på frivillighet, och om det inte gör det så är det olagligt. Om någon har sex med dig när du inte vill, så är det våldtäkt.

 

 • Det är också våldtäkt om någon har sex med dig om du befinner dig i ett hjälplöst tillstånd, och inte har förmågan att säga nej. Det kan t.ex. vara så att du är full, neddrogad, sjuk eller har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan säga ifrån.
 • Det är även våldtäkt om du tänkte ha sex från början, men ångrade dig.
 • Det är våldtäkt oavsett om du haft sex frivilligt med personen tidigare eller inte.
 • Det är våldtäkt även om du inte skrek och gjorde motstånd under tiden.
 • Våldtäkten behöver inte vara vaginal, utan kan även vara anal, oral eller att någon för in fingrar eller föremål i slidan eller analöppningen.

 

Den vanligaste reaktionen vid en våldtäkt är så kallad ”frozen fright”, på svenska fryst rädsla. Det innebär att den utsatte blir paralyserad och därmed inte kan skrika, sparka, slå eller på annat sätt ta sig därifrån. Om du har blivit utsatt för ett övergrepp och upplevt att du blivit paralyserad, så är detta inte ditt fel eller någonting du hade kunnat påverka. Isåfall är det din kropp som har reagerat och försatt dig i ”frozen fright”.

 

Oavsett vad det funnits för omständigheter, så ligger ansvaret för våldtäkten bara på förövaren. Och denne vet oftast att vad den gör är fel, även om förövaren kan få det att verka som att hen inte förstår att offret farit illa. Ofta är det också så att förövaren har planerat att genomföra handlingen även om han eller hon får ett nej.

 

Det här är viktigt att komma ihåg, eftersom det är mycket vanligt att man lägger skulden hos sig själv istället på förövaren. Det handlar aldrig om att förövaren har en väldigt stark sexlust. En våldtäkt handlar alltid om att någon vill känna av sin makt och visa den.

 

Efter en våldtäkt är det vanligt att man känner:

 

 • Skuld och skam
 • Att allt känns overkligt
 • Nedstämdhet
 • Humörsvängningar
 • Ångest och oro
 • Svårigheter att somna, och att man vaknar många gånger under natten
 • Flashbacks (man kastas plötsligt tillbaka till händelsen i tanken
 • Dålig aptit 

 

Det är bra att få prata med någon utomstående om vad man har varit med om, så att man får ventilera sina egna tankar och därigenom påskynda sin läkeprocess. Det kan vara t.ex. en psykolog, en kurator eller någon av oss på Alla Kvinnors Hus. Oavsett om du kommer i kontakt med akutsjukvården eller polisen först, så kan de hjälpa dig att komma i kontakt med någon som du får prata med, som kan möta dig i dina känslor.

 

Söker du någon att prata med på egen hand så kan du själv ta kontakt med din vårdcentral för att få träffa en kurator, eller om du vill ta kontakt med Karlstads kvinnojour, och prata med någon av oss. Är du en yngre tjej, och vill prata med någon som är lite yngre så kan vi hjälpa dig att få kontakt med Karlstads tjejjour istället.

 

Vi har även samlat ihop en lista över andra instanser och föreningar som du kan vilja ta kontakt med. Dessa finns under fliken som heter Kontakt, längre upp på sidan. 

 

Du behöver inte gå och bära det här själv! Hör av dig till oss, ifall du behöver råd och stöd, eller om du behöver någon att prata med.