Om oss

Välkommen till Kvinnojouren Alla Kvinnors Hus i Karlstad!

Alla Kvinnors Hus

Alla Kvinnors Hus är en ideell, självstyrande och feministisk förening som inhyser kvinnojouren och tjejjouren i Karlstad.

 

Vi har Roks, Riksorganisationen för Kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, som paraplyorganisation. Vi följer Roks etiska riktlinjer. Vi hjälper kvinnor och barn som är utsatta för våld i en nära relation.

 

Alla Kvinnors Hus är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Vårt arbetssätt bygger på hjälp till självhjälp. Vi registrerar ingen; du kan vara anonym och vi har tystnadslöfte. Vi lyssnar, ger råd och stöd samt stöttar dig i det du vill göra.

 

Alla Kvinnors Hus erbjuder bland annat:

 

  • Hjälp och stöd om du är utsatt för hot eller misshandel i någon form
  • Skyddat boende för dig som måste fly ditt hem
  • Stödsamtal och rådgivning
  • Självhjälpsgrupper för kvinnor som utsatts för misshandel, incest och sexuella övergrepp
  • Stöd vid kontakt med myndigheter
  • Utbildningar om mäns våld mot kvinnor
  • Studiecirklar
  • Information gentemot andra föreningar, polis, socialtjänst med mera

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot praktikanter.