Välkommen till Kvinnojouren i Karlstad!
Vi hjälper dig som behöver:

  • Hjälp och stöd om du är utsatt för hot eller misshandel i någon form
  • Skyddat boende för dig som måste fly ditt hem
  • Stödsamtal och rådgivning
  • Självhjälpsgrupper för kvinnor som utsatts för misshandel, incest och sexuella övergrepp
  • Samtalsgrupp med ledare för dig som vill komma ur en destruktiv relation

 

  • Vi hjälper dig också till med stöd vid kontakt med myndigheter
  • Utbildningar om mäns våld mot kvinnor
  • Studiecirklar
  • Information gentemot andra föreningar, polis, socialtjänst med mera

Telefon

054-18 30 34Kvinnofridslinjen

Om vi inte svarar kan du istället ringa Kvinnofridslinjen

020-50 50 50

Dygnet runt.
Samtalet är gratis.