Vad vi kan erbjuda

Till dig som är utsatt

Vi finns här för dig och vi tror på dig. Oavsett om våldet skedde igår eller för flera år sedan så har du all rätt att få stöd och hjälp utifrån den situation som du befinner dig i.

Stödsamtal

Vi på kvinnojouren erbjuder stödsamtal och råd till våldsutsatta kvinnor och till anhöriga som tar kontakt med oss. Vi håller stödsamtal både per telefon eller ”öga-mot-öga” i våra öppna lokaler. Samtalen är kostnadsfria och du har alltid rätt att vara anonym. Om du vill boka in ett stödsamtal så kan du antingen kontakta oss via mail eller via telefon. 

 

Självhjälpsgrupper

Självhjälpsgrupperna är ledarlösa, vilket innebär att medlemmarna i gruppen själva tar ansvaret för gruppen. I uppstarten av gruppen är en igångsättare med som har tidigare erfarenhet av arbete med självhjälpsgrupp.

I gruppen kan du: 

 • Få och ge stöd
 • Ge uttryck för dina känslor
 • Lägga ansvaret för övergreppet där det hör hemma, hos förövaren
 • Gå vidare och använda den energi du har till att bygga upp dig själv
 • Förändra ditt liv
 • Tillsammans med andra förebygga fortsatt misshandel

 

De två nedanstående grupper är exempel på gruppteman vi haft tidigare, dessa kan komma att förändras och nya grupper med nya teman kommer startas framöver. 

 

EMMA 

Emma- grupperna är självhjälpsgrupper för kvinnor som varit utsatta för psykiskt, fysiskt, ekonomiskt, materiellt och eller sexuellt våld i en parrelation. Vi kan se att efter ett tag, sedan en lämnat en destruktiv relation och livet börjar fungera hyfsat bra igen så kan det fortsatt finnas många frågor, känslor, rädslor eller funderingar kvar. De ändrar kanske karaktär men hämmar dig i ditt fortsatta liv - det kan till exempel handla om att du inte vågar lita på andra människor eller är rädd att gå in i en ny relation. 

 

IDA
Ida- grupperna är självhjälpsgrupper för kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen.  

Om du vill ha mer information om självhjälpsgrupperna kan du maila oss eller ta kontakt med oss via telefon. Vi startar upp en ny grupp när vi har fått ihop rätt antal deltagare och tar inte in nya deltagare under tidens gång. Gruppen är sluten, vilket innebär att inga ”nya” kvinnor kommer in under tidens gång.  

 

Stöd, kris- och Trappan-samtal för barn

Vi erbjuder stöd- och krissamtal för barn som har upplevt våld i familjen med vår barnsamordnare. Vi erbjuder också Trappan-samtal. Målet med samtalen är att barnet själv ska få möjlighet att forma sin berättelse om våldet, och med hjälp av detta kunna sätta ord på sina egna tankar och känslor. Du är välkommen att kontakta oss för mer information, du når oss på mail eller telefon. 

 

Skyddat boende 

Skyddat boende för kvinnor och barn. För dig som måste fly ditt hem för att du är våldsutsatt, finns vårt akuta boende med skyddad adress där du kan bo tillfälligt. Varje boende kvinna har sitt eget sovrum, men delar övriga utrymmen med våra andra boende kvinnor och deras barn. Boendet är ett kollektivt självhushåll där var och en handlar, städar, tvättar och lagar mat. Vi ser till dina samt medföljande barns individuella behov av samtal och stöd.  Vi har även en plats för dig med husdjur. Ta kontakt med socialtjänsten där du bor eller kontakta oss direkt. 

  

Tips till dig som lever med våld

 

 • Berätta för någon om din situation
 • För dagbok över vad det är som händer. Hot, våld, trakasserier etc. Se till att notera datum, tid och plats. Förvara dagboksanteckningarna på en plats som är säker, det kan vara hemma hos en vän eller någon annan du litar på. 
 • Dokumentera skador. Fotografera skadorna själv eller uppsök en läkare som kan hjälpa dig att dokumentera skadorna. 
 • Ring en kvinnojour/tjejjour. 
 • Ta kontakt med socialtjänsten i din kommun och gör en polisanmälan.
 • Förbered en flyktväska. Packa ned ID-handlingar, klädombyte, bankkort och bankdosa. 

 

Tips till dig som är anhörig

 

 • Våga fråga. Även om hon inte orkar ge ett ärligt svar eller berätta just nu, så vet hon att du finns när hon är beredd att berätta. 
 • Ta kontakt med en kvinnojour eller en tjejjour. Även du som anhörig kan kontakta oss för rådgivning eller stöttning utifrån din situation. Du når oss på mail eller via telefon.
 • Tro på det hon berättar. Försäkra henne om att du tar hennes berättelse på allvar och våga tro det värsta. Det som berättas är ofta bara en bråkdel av det som har hänt.
 • Uppmuntra henne att dokumentera skadorna och föra dagbok. Du kan också själv anteckna vad hon berättar eller vad du iakttar och vid vilken tidpunkt. 
 • Du kan själv också göra en polisanmälan eller ta kontakt med polisen för rådgivning. 
 • Ta inte kontroll över hennes liv. Alla val måste vara hennes egna, visa att du finns där för henne och vänd henne inte ryggen om hon gör val som för dig är ologiska. 
 • Hjälp henne till professionell behandling. Ett första steg kan vara att hjälpa henne ta kontakt med närmaste kvinnojour eller tjejjour. 
 • Om det finns barn med i bilden så är det din medmänskliga skyldighet att anmäla missförhållanden till socialtjänsten. Du kan vara anonym vid din anmälan. 
 • Sätt gränser för dig själv. Den stora förändringen måste komma från kvinnan själv, och du kan endast finnas där som ett stöd längs vägen.