Ny i Sverige

Tillhör du en minoritet

När man inte är född i Sverige och inte har svenska som modersmål kan det vara oerhört svårt att ta sig fram i det svenska samhället. Kvinnor som lever under någon form av förtryck är en oerhört sårbar grupp eftersom de på grund av den makt och kontroll de är utsatta för inte har samma möjlighet till integration, att skapa sociala nätverk eller förstå det svenska samhället.

 

Vi på Kvinnojouren Alla Kvinnors Hus i Karlstad har erfarenhet av kvinnor med minoritetsbakgrund och förståelse för den problematik det medför, och vi vet att våld förekommer i ALLA kulturer och samhällsklasser. 

 

Känner du att du behöver någon att prata med?

 

Vi finns här för dig!

 

Tel 054 – 18 30 34

Mail: kvinnojouren@akhkarlstad.se 

 

Du kan också ta kontakt med Terrafem, som är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. De kan ta emot ditt samtal på ca 45 olika språk.

 

Hemsida: www.terrafem.org                       

Epost: info@terrafem.org

Tel. 020-52 10 10