Karlstads Tjejjour

Karlstads Tjejjours verksamhet startades år 2000 av två engagerade tjejer. Vi är en del i Alla Kvinnors Hus i Karlstad som är med i Roks (Riksorganisationen för kvinno- tjejjourer i Sverige). Karlstads Tjejjour är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med en feministisk grund.

 

Alla som är med i tjejjouren är tjejer, feminister och har gått en utbildning i tjejjourskunskap. Utbildningen innehåller ämnen som tjejjoursarbete, mäns våld mot kvinnor, feminism och lagar och rättigheter och den behöver man gå för att på bästa sätt kunna bemöta de tjejer som kontaktar oss. Vi i tjejjouren fungerar inte som psykologer, utan mer som medmänniskor som lyssnar, stöttar och peppar på dina villkor. För oss kan du berätta allt, ingenting är tabu. Vi har tystnadslöfte, så det du berättar för en tjejjourare stannar hos tjejjouraren.

 

Är du intresserad av att arbeta i tjejjouren? Skicka ett mail till oss! tjejjouren@akhkarlstad.se

 

Verksamhet 

Karlstads Tjejjour är till för dig som definierar dig som tjej. Vi i Karlstads Tjejjour gör massor med olika saker. Bland annat är vi ibland på fritidsgårdar, i skolor och deltar i olika projekt. Vi har också en stödverksamhet som innebär att man kan maila, ringa eller chatta med oss. Våra jourtider är:

 

Onsdagar och söndagar 19-21 (chatt via hemsidan)

 

Tjejjouren hittar du här.