Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersvåld

Ofta handlar hedersrelaterat våld och förtryck om hot som begränsar unga personers rätt att själva välja sin partner eller deras handlingsutrymme. Om någon öppet skulle utmana eller trotsa den norm som råder inom släkten och familjen så anses personen dra skam över hela familjen. För detta riskerar personen att fysiskt straffas i ett försök för familjen eller släkten att återfå det som uppfattas som förlorad heder.

 

Gärningspersonerna är som regel familjemedlemmar, släktingar eller andra personer som är en del av gemenskapen. Något som kännetecknar våldet är att det inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation, att både män och kvinnor utsätts och att det grövsta våldet som regel oftast är välplanerat.

 

En av de mest centrala och vanliga normerna är heterosexualiteten, vilket innebär att HBTQ-personer i större utsträckning löper en risk för att bli utsatta för hot eller våld om de väljer att leva öppet med sin sexualitet. 

 

Vill du läsa mer?

www.hedersfortryck.se

www.tris.se

www.dinarattigheter.se

www.gapf.se

www.terrafem.org