Andra instanser

Andra instanser

Vi på Kvinnojouren Alla Kvinnors Hus arbetar med människor som är utsatta för våld i nära relationer. Men ibland kan du som söker hjälp, stöd eller råd även ha andra problem, som du känner att du behöver hjälp med. Nedanför har vi sammanställt en lista över andra föreningar och instanser, där du också kan vända dig för att få hjälp, eller om du bara vill ha mer information.

 

 

 

Al-Anon

En gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem.

Hemsida: www.al-anon.se

Epost: afg@al-anon.se

Tel. 070-610 96 61 Telefontid tisdagar kl 19-21

 

Bufff  (tidigare Bryggan)

För dig som har en förälder eller familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.

Hemsida: www.bufff.nu

epost:  varmland@bufff.nu     

Tel. 020-200 330     

 

Brottsofferjouren

En ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka.

Hemsida: www.varmland.boj.se

epost: info@varmland.boj.se  

Tel. 0200-21 20 19 

Tel BOJ i Karlstad. 054-18 28 88, 054-18 75 75, 073-584 91 45

 

BRIS

En politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Deras verksamhet kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga.

Hemsida: www.bris.se

Tel. 116 111 (för dig som är upp till 18 år)    077-150 50 50 (För vuxna)

 

BUP (Barn- och ungdomspsykiatri)

Barn - och ungdomspsykiatrin är till för barn och ungdomar 0-18 år och deras familjer.

Tel.  054- 61 83 00

 

Första linjen 

Hit kan du, som är mellan 6 och 20 år, vända dig med frågor om du mår psykiskt dåligt, dricker mycket alkohol eller har börjat använda droger. Hos oss kan du och dina närstående få råd, stöd och behandling.

Hemsida: www.1177.se

epost: forstalinjen@liv.se

Tel. 054-61 45 00   SMS: 070-244 95 11  

 

Föräldrastödet i Värmland

En ideell förening som vet hur viktigt det är med ett bra stöd under graviditeten, inför och under förlossningen samt i föräldrarollen.

Hemsida: www.foraldrastodet.se

epost: info@foraldrastodet.se

Tel. 070-313 29 33

 

Hedersförtryck.se

För dig som är utsatt för tvångs- och barnäktenskap, liksom mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Hemsida: www.hedersfortryck.se

Tel. 010-223 57 60

epost: social.hallbarhet.ostergotland@lansstyrelsen.se

 

Huskurage

Ett initiativ kring hur vi kan förhindra våld i nära relation genom att få grannar att agera.

Hemsida: www.huskurage.se

 

Insolvens

En förening som vänder sig till dig som är överskuldsatt. Med överskuldsatt menar Insolvens de som över en längre tid har problem att betala alla sina räkningar eller de som är på väg att hamna i en sån situation.

Hemsida: www.insolvens.se

epost: info@insolvens.se

Tel. 054-250 11 80

 

IQF (Internationella Qvinnoföreningen)

En förening för social verksamhet, som har sitt syfte att stärka gemenskapen mellan kvinnor och öka förståelse mellan olika kulturer, generationer och yrkesgrupper. De arbetar med att stärka kvinnors roll på arbetsmarknaden, hjälpa kvinnor ur isolering, öka det kvinnliga deltagandet i samhällsdebatten samt uppmuntra dem till att ställa krav på jämställdhet i arbetslivet och i hemmet. 

Hemsida: www.iqf-karlstad.se

Tel. 054 15 38 38

 

Juristjouren

Stödsökande kvinnor och tjejer kan få kostnadsfri juridisk telefonrådgivning i frågor relaterade till våld i nära relation, vårdnadstvister mm.

Hemsida: www.allakvinnorshus.org

epost: juristjouren@allakvinnorshus.org 

Tel. Ons och sön 18.00-21.00   08-644 09 20 

 

Krismottagningen för män

Vänder sig till dig som är man och är i akut livskris och vill samtala med en manlig samtalsterapeut.

Hemsida: www.svenskakyrkan.se

Tel. 054-18 01 54

epost: krismottagningenforman@karlstad.se

 

Kvinnofridslinjen

En nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. De har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Hemsida: http://kvinnofridslinjen.se

Tel. 020-50 50 50

 

NCK (Nationellt Centrum för Kvinnofrid) 

Arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Hemsida: www.nck.uu.se

epost:info@nck.uu.se

Tel. 018-611 27 93

 

Nationella hjälplinjen

Erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris. Du kan ringa både för din egen del eller om du är orolig för någon i din närhet.

Hemsida: www.hjalplinjen.se

Tel. 020 - 22 00 60

 

Pegasus 

För dig som är 15-25 år, hbtq och som har funderingar om sex mot ersättning.

Hemsida: http://pegasus.se/

 

PRIS (Prostituerades Revansch I Samhället) 

Ett nätverk för personer med sexbranscherfarenhet. De består av såväl verksamma som tidigare verksamma inom områden som prostitution, striptease och andra delar av sexbranschen.

epost: natverketpris@gmail.com

 

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

Hemsida: http://www.rfsl.se/

 

RFSL Ungdom

Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

Hemsida: http://rfslungdom.se/

 

Roks 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Hemsida: www.roks.se

epost: info@roks.se

Tel. 08-442 99 30

 

Rädda barnen 

En barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Hemsida: www.raddabarnen.se

epost: kundservice@rb.se

Tel. 08-698 90 00

Föräldratelefonen: 020-786 786

 

Samtalsakuten 

Vänder sig till dig som är i akut livskris och behöver samtala med en samtalsterapeut, och bor i någon av kommunerna Forshaga, Hammarö, Karlstad, Kil eller Grums.

epost: samtalsakuten@karlstad.se

Tel. 054-18 00 50

 

Selmagruppen - vill med olika aktiviteter hjälpa kvinnor från andra länder att integreras i det svenska samhället

epost: info@selmagruppen.se

Tel. 070-798 2078       

0736-37 40 70     

0739-90 80 71   

0700-74 21 20

Tel. Gustafgruppen (grupp för män) 0704-36 71 67

 

Socialjouren 

Stöd och hjälp på kvällar och helger

Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

Tel. 114 14

 

Socialjouren Karlstad

Söndag – torsdag 16.30-00.00.

Fredag – lördag 16.00-01.30.

Tel. 054-540 50 54, 054-540 54 14

 

St: Lukas 

En idéburen organisation utan vinstintresse, med professionella mottagningar för psykoterapi.

Hemsida: www.sanktlukas.se

epost: varmland@sanktlukas.se

Tel. 054 - 10 18 85

 

Terrafem

En ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. De kan ta emot ditt samtal på ca 45 olika språk.

Hemsida: www.terrafem.org

epost: info@terrafem.org

Tel. 020-52 10 10

 

Tjejjouren

På tjejjourerna finns jourtjejer som jobbar gratis med att chatta, maila och prata i telefon. En del tjejjourer ordnar också sommarläger, tjejgrupper och workshops i skolor.

Hemsida: tjejjouren.se/karlstad

stödmail: karlstads_tjejjour@hotmail.com

Tel. 072-746 67 61

mejl till samordnare: tjejjouren@akhkarlstad.se

 

Transformering.se 

Sidan där RFSL Ungdom sätter trans och könsidentitet i fokus.

Hemsida: http://www.transformering.se/

 

Unizon 

Samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Hemsida: http://unizon.se

epost: info@unizon.se.

Tel. 08-6426401

 

VOOV  (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta) 

En organisation med syfte att underlätta för våldsutsatta personer att ta sig ur en våldsrelation genom att ta hand om deras husdjur tillfälligt.

Hemsida: https://voov.nu

epost: kontakt@voov.nu 

 

Vårdnad, boende och umgänge 

Känns det snårigt att få reda på vilka rättigheter du har och vilken hjälp som finns att få från myndigheter? Här finns sammanställningar från Socialstyrelsen om vad du kan få för hjälp när det gäller bl.a. frågor om vårdnad, boende och umgänge. 

 

Ätstörningar (Frisk & Fri) 

En ideell förening som syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd och hjälp för de som lider av ätstörningar och deras närstående.

Hemsida: www.friskfri.se

epost: karlstad@friskfri.se

Tel. 08-20 72 14