Normalisering

Normaliseringsprocessen

Det kan vara svårt att förstå varför en kvinna som lever i en destruktiv och våldsam relation väljer att stanna kvar. Det som är viktigt att förstå är att precis som vilken annan relation som helst så inleds inte relationen med våld och kontroll. Som vilken annan relation som helst är kärleken i början himlastormande och upplevs som vilken annan kärleksrelation som helst.

 

För att lättare förstå processen som den utsatta kvinnan går genom finns en modell som beskriver detta fenomen: normaliseringsprocessen. Detta är en process där det som från första början uppfattas som högst onormalt till slut uppfattas normalt. Detta kan förklaras med hjälp av en fotbollsplan. 

 

I början av förhållandet har paret varsin planhalva, och i ett normalt förhållande respekterar man varandra och samspelar fram och tillbaka över planhalvorna, Ju längre förhållandet pågår desto mer kontroll vill mannen ha över sin partner och sin hemsituation, och nöjer sig inte med sin egna planhalva. Mannen tar över mer och mer av kvinnans planhalva, och slutligen återstår bara en liten, liten ruta i ett hörn. Kvinnan har då ofta inget självförtroende, självrespekt eller självkänsla kvar.

 

Gränserna för vad som varit acceptabelt och inte har sakta men säkert suddats. Mannen har också fått henne att säga upp kontakten med sina vänner och familj, och hon står ensam kvar med honom