Stödgrupper

Självhjälpgrupper 

I varje grupp samlas 4-6 kvinnor för att 1 gång i veckan ges möjlighet att dela och höra andras erfarenheter som våldsutsatt. Hur länge gruppen pågår kan variera men minst 3-4 månader. Självhjälpsgrupperna är ledarlösa, medlemmarna tar själva ansvaret för sin grupp, men får hjälp i starten av en kvinna med tidigare erfarenhet av självhjälpsgruppsarbete. 

 

Här kan du:

  • Få och ge stöd
  • Ge uttryck för dina känslor
  • Dela erfarenheter
  • Lägga ansvaret för övergreppet där det hör hemma, hos förövaren
  • Gå vidare och använda den energi du har till att bygga upp dig själv
  • Tillsammans med andra förebygga fortsatt misshandel

 

Om det här låter intressant för Dig eller någon du känner, så får du gärna kontakta oss, så att du kan få mer information. Naturligtvis kan Du ringa även om Du inte vill vara med i en stödgrupp men vill ha någon att prata med. Vi startar upp en grupp när vi fått ihop rätt antal deltagare. Du får givetvis vara anonym! 

 

 

De två nedanstående grupper är exempel på gruppteman vi haft tidigare, dessa kan komma att förändras och nya grupper med nya teman kommer också startas framöver. 

 

EMMA

Emma-grupperna är självhjälpsgrupper för kvinnor som varit utsatta för psykisk, fysiskt och/eller sexuell misshandel i en parrelation.

 

Vi ser att efter ett tag, sedan man lämnat en destruktiv relation och livet börjar fungera hyfsat bra igen, finns fortsatt många frågor, känslor, rädslor eller funderingar kvar. De ändrar kanske karaktär men hämmar dig i ditt fortsatta liv- det kan till exempel handla om att du inte vågar lita på andra människor eller är rädd för att gå in i en ny relation.

 

IDA

Ida-grupperna är självhjälpsgrupper för kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen. När tillräckligt många anmält sig startar vi en ny grupp.