Om vår verksamhet

Till dig som placerar

Karlstads kvinnojour är en ideell, icke-vinstdrivande, feministisk förening med ett stort engagemang för varje kvinna och barn som utsatts för våld. Vi strävar efter visionen att våld mot kvinnor och barn skall upphöra och att vår verksamhet inte längre ska behövas.

 

Om vårt skyddade boende

Karlstads kvinnojours mål är att de kvinnor och barn som kommer i kontakt med oss ska få ett tryggt liv, där de kan leva självständigt och fritt från våld. 

Vårt boende ligger på en skyddad adress. Varje boende kvinna har hos oss sitt eget sovrum, men delar gemensamma utrymmen med andra boende kvinnor och deras barn. Boendet är ett kollektivt självhushåll där var och en handlar, städar, tvättar och lagar sin egen mat.

 

Under vistelsen hos oss tilldelas kvinnan två ideella kontaktkvinnor för kontinuerlig kontakt. Utöver detta finns personal på plats i boendet vid behov, under dagtid. Övrig tid går det att kontakta vår jourmobil.

 

Vi har också en barnsamordnare som har spetskompetens när det gäller att samtala med barn och ta vara på deras intressen och deras behov, när de har kommit i säkerhet på det skyddade boendet. Vår barnsamordnare erbjuder även Trappan-samtal, kostnadsfritt vid en placering. Hos oss finns också en ideell barnjour som ser till att barnen i vårt boende blir aktiverade och mår bra. 

 

Vår personal erbjuder förutom kontinuerlig kontakt och stöd även:

 

  • Hot- och riskbedömningar (SARA/PATRIARK) 
  • Stödsamtal och rådgivning utifrån den enskilde kvinnans behov
  • Individuell genomförandeplan tillsammans med den våldsutsatte och ansvarig handläggare från socialtjänsten
  • Praktiskt stöd i form av besök hos myndigheter, polisanmälan, kontakt med socialtjänst
  • Vi har också en plats för kvinna med husdjur.
  • Inget umgänge vid placering.