Polisanmälan

Vad händer när man gör en polisanmälan?

Hur gör jag en polisanmälan?

Vänd dig till närmaste polisstation. I vissa fall räcker det med att du ringer och lämnar uppgifter. I andra fall får du komma till polisstationen eller så kommer polisen hem till dig. Polisen är alltid skyldig att ta emot din anmälan även om du gör den per telefon. Tips! Du behöver BARA lämna dina personuppgifter, och lite kort vad anmälan gäller. Gå inte in i detalj, utan be istället om att få bli kontaktad av en utredare! På det viset blir det någon som har större kännedom kring de här frågorna som tar kontakt med dig. 

 

Med din anmälan som underlag beslutar polisen eller åklagaren om förundersökning ska inledas. Polis och åklagare kan i de flesta fall ge dig den juridiska hjälp du behöver. I korthet innebär det främst att polis och åklagare ska informera dig om:

 

  • möjligheterna att få skadestånd och brottsskadeersättning
  • att åklagaren oftast är skyldig att förbereda och föra din skadeståndstalan i rättegången om brottet, om du begär det
  • reglerna om kontaktförbud, målsägandebiträde och stödperson
  • möjligheterna till rättshjälp och rådgivning
  • vilka myndigheter och organisationer som kan lämna stöd och hjälp
  • om förundersökningen inte inleds eller läggs ned
  • om åtal väcks eller inte

Vill du ha åklagarens hjälp att yrka på skadestånd ska du anmäla det till den polis eller åklagare som leder förundersökningen.

 

Vad händer efter polisanmälan?

När ett brott blivit polisanmält beslutar polis och åklagare om de ska göra en brottsutredning, en så kallad förundersökning. Polisen ska meddela dig om de inte inleder en förundersökning eller om de lägger ner den. De ska också meddela om de väcker åtal eller inte. Du kan ha rätt till skadestånd och åklagaren kan ofta hjälpa dig med detta.

 

Vad är en förundersökning?

En utredning om brott brukar kallas förundersökning. Under förundersökningen förhör polis och åklagare den som är misstänkt. Om det finns vittnen till brottet får de också komma på förhör. Det kan ta lång tid innan det blir någon förundersökning, eftersom polisen inte har resurser för att utreda alla brott genast. Om du frågar polisen kan du få veta ungefär när din anmälan kommer att behandlas.

 

Förhör med dig

Du som har utsatts för ett brott kallas för målsägande. Under förundersökningen håller polis eller en åklagare ett så kallat målsägandeförhör med dig. Då får du berätta vad du vet om brottet, ibland räcker det att du lämnar din berättelse per telefon.

 

Du har rätt att ta med dig en stödperson till förhöret. Om du har lagt ut pengar eller förlorat inkomst för att kunna vara med vid förhöret kan det finnas möjlighet att få ersättning från polisen.

 

Hur och när begär man skadestånd?

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du begära skadestånd för de skador som uppstått i samband med brottet. Den som har begått brottet är skyldig att ersätta de skador som du har fått. Om du vill ha skadestånd från gärningspersonen bör du säga till om det när polisen förhör dig under förundersökningen. Åklagaren kan då hjälpa dig med vilket belopp du kan kräva. Om du har begärt skadestånd och det blir rättegång tar åklagaren upp frågan i rättegången.

 

Nedlagd förundersökning

Polisen lägger ner förundersökningen man inte kan peka ut någon misstänkt, eller om brott inte kan styrkas. Detta betyder alltså inte att polisen inte tror dig, det betyder bara att det finns för lite bevis för att kunna fortsätta utredningen. Du ska då få besked om det av polisen. Är du missnöjd med polisens beslut kan du vända dig till åklagaren. Han eller hon kan då ompröva polisens beslut.

 

Om du inte är nöjd med ett beslut som åklagaren har fattat kan du vända dig till närmaste högre åklagare för så kallad överprövning. Det betyder att en högre åklagare går igenom fallet igen.

 

Beslut om åtal

När förundersökningen är klar gör åklagaren en bedömning om det finns tillräckliga bevis för att en domstol ska kunna döma någon misstänkt. Om åklagaren anser att tillräckliga bevis finns kan denne väcka åtal, vilket innebär att det blir rättegång. Domstolen bedömer då om den tilltalade är skyldig och vilket straff han eller hon i så fall ska få. Det är också då det avgörs vilket skadestånd gärningspersonen ska betala till dig.