Skyddsbehov

Kan jag behöva skydd?

När du har utsatts för ett brott kan det i vissa fall vara nödvändigt att du skyddas från hot och risker. Det finns flera olika sorters skydd, både sådana som skyddar dig fysiskt och sådana som skyddar dina personuppgifter. Det är åklagare eller polis som beslutar om du har rätt till skydd. De bestämmer också vilket skydd som är bäst lämpat just i ditt fall. Exempel på fysiska skydd är besöksförbud, trygghetspaket, underrättelse från Kriminalvården och livvakt. Exempel på skydd av personuppgifter är sekretessmarkering, namnändring, skyddad folkbokföringsadress och fingerade (påhittade) personuppgifter. 

 

Om du behöver skydda dina personuppgifter ska du kontakta Skatteverket. Mer om skyddade personuppgifter hittar du här

 

Läs mer om olika typer av skydd under rubrikerna nedan:

 

Kontaktförbud

Kontaktförbud finns till främst för att skydda dig som utsatts för hot och trakasserier av en tidigare make/maka eller sambo. Det kan också skydda barn och andra utsatta. Om det finns risk för att en viss person ska utsätta dig för hot, brott eller trakasserier kan du begära att den personen får kontaktförbud.

 

Den personen får då inte besöka, följa efter eller kontakta dig. I vissa fall får personen inte ens komma i närheten av dig, ditt hem, din arbetsplats eller någon annanstans där du är.

 

För att du ska få till ett kontaktförbud krävs det att du har gjort en polisanmälan. Det är sen åklagaren som beslutar om kontaktförbud.

 

Sekretessmarkering (även kallad Spärrmarkering)

Det här kallas också "Skyddad adress". eller "Skyddad identitet". I normala fall är uppgifter som namn, adress och personnummer offentliga. Om du har utsatts för våld, hot om våld, förföljelse eller andra trakasserier kan du få dina personuppgifter sekretesskyddade i folkbokföringsdatabasen. Det innebär att myndigheter inte får lämna ut dina personuppgifter.

 

Sekretessmarkering gäller oftast i ett år, men kan förlängas. Detta görs hos Skatteverket, mer om sekretessmarkering hittar du här.

 

Skyddad folkbokföring (tidigare kvarskrivning)

Dina personuppgifter kan skyddas genom så kallad skyddad folkbokföring. Det betyder att du får vara folkbokförd på din gamla adress om du har flyttat eller tänker flytta. För att få skyddad folkbokföring måste det finnas risk att du kan bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier. Ansökan ska skickas in till Skatteverket, vilken adress det ska skickas till står på Skatteverkets hemsida, det är beroende på vilken region du tillhör. 

 

Har man skyddad folkbokföring så kan det innebära lite problem när det gäller hjälp som är knuten till folkbokföringsadressen. Detta eftersom posten blir eftersänd, och därför alltid är försenad.

 

Namnändring

Ett sätt att öka ditt skydd är att byta namn. Reglerna för namnbyte regleras i namnlagen. Vill du veta mer om vilka regler som gäller för namnbyte hos Skatteverket och hur du går tillväga kan klicka här.

 

Underrättelse från Kriminalvården

Kriminalvården måste i vissa fall lämna information om en dömd och intagen gärningsperson till dig som har blivit utsatt för brott. Det gäller framför allt vid brott där våld eller hot om våld har förekommit. Det gäller också om du har varit frihetsberövad, till exempel tagits som gisslan eller kidnappats. Du kan välja att få information om den dömde exempelvis får permission, byter anstalt, rymmer eller ska friges.

 

Trygghetspaket

Om hotbilden mot dig är allvarlig kan det vara aktuellt att få tillgång till ett så kallat trygghetspaket. Paketen innehåller mobiltelefon och larmsystem. Kontakta polisen på din hemort som prövar om du kan få ett sådant paket.

 

Livvaktsskydd

Det finns en viss möjlighet för hotade personer att få livvaktsskydd. Det är dock mycket ovanligt. Livvaktsskydd söker du hos polismyndigheten där du bor. Din närmaste polisstation kan lämna mer information om livvaktsskydd.

 

Fingerade personuppgifter

Om du har utsatts för hot mot ditt liv, din hälsa eller din frihet har du möjlighet att få fingerade (påhittade) personuppgifter. Det är mycket ovanligt, men du kan få det om inget av de andra skydden räcker. Det är bara Rikspolisstyrelsen som sedan har tillgång till kopplingen mellan dina två identiteter. Läs mer om fingerade personuppgifter här.