Jourkvinna

Att vara jourkvinna

För att vara med och jobba ideellt som jourkvinna behöver du ha genomgått vår jourkvinneutbildning.

 

Basgrupper

Som jourkvinna ingår man i en basgrupp, och gruppen turas om att ha jour var femte vecka. Det man gör då är att fördela i gruppen de tre jourtelefonpassen den veckan, tre timmar vardera. Samtidigt som man har sitt telefonpass, så hjälper man de gäster som bor på jouren för tillfället med vad de nu kan behöva hjälp med. De kanske vill sitta ner och prata lite, eller behöver hjälp med att ringa, fylla i blanketter, de kanske behöver att en är barnvakt eller behöver hjälp med att handla eller liknande.

 

Man brukar joura två och två, och som ny får man joura ihop med en erfaren jourkvinna. Utöver det så turas man om att vara kontaktkvinna åt de gäster som bor hos oss. Varje gäst får två kontaktkvinnor, så att de får någon som de har mer kontakt med under tiden som de bor hos oss.

 

Som en god väninna

Att vara kontaktkvinna går ungefär ut på att vara en god väninna, och se till att personen inte är ensam, kanske följa med ut och gå/fika/handla/följa med på läkarbesök och liknande. När man är kontaktkvinna så fortsätter det alltså förbi själva jourveckan, och håller på ända tills gästen flyttar.

 

barnjouren

Det här är det minsta man gör som jourkvinna. Men vi har också andra grupper som man kan engagera sig i. Utöver att vara jourkvinna har vi t.ex. en grupp som kallas för barnjouren, och de turas om att se till att barnen som bor hos oss blir aktiverade och mår bra. Vi bedriver självhjälpsgrupper som några jourkvinnor är engagerade i.

 

En representant från varje basgrupp sitter med i styrelsen. Det här är lite av det vi gör, så det varierar alltså hur mycket timmar man lägger ner. En del veckor blir mer intensiva än andra, och en del veckor så kanske man inte gör någonting alls som har med jouren att göra.

 

Informationsmöte

Vi brukar utbilda en ny grupp med jourkvinnor per år, beroende på hur stort behovet av nya jourkvinnor är, och innan det så bjuder vi in till ett informationsmöte för alla som är intresserade. På informationsmötet går man igenom mer grundligt vad det innebär att vara jourkvinna hos oss.

 

Skulle du fortfarande vara intresserad efter informationsmötet så får du genomgå en urvalsprocess för att bli antagen till vår obligatoriska jourkvinneutbildning. Anmäl dig per mail kvinnojouren@akhkarlstad.se eller på telefon 054-18 30 34 om du vill arbeta i vår förening, så hör vi av oss när det blir dags!

 

Vill du stödja oss, men inte känner att du har möjlighet att bli jourkvinna, så kan du istället bli stödmedlem.