"Ingen inleder en kärleksrelation med en tanke om att den ska innehålla hot, våld och kränkningar"

Systerskap

ger styrka!

Telefon:

 


 

Kvinnofridslinjen

Om vi inte svarar kan du istället ringa Kvinnofridslinjen

020-50 50 50 
Dygnet runt. Samtalet är gratis.

 

054-18 30 34

© 2014 by karlstadskvinnojour. Proudly created with BOTTIA design.