Karlstads Kvinnojour

054-18 30 34

Varningssignaler

Var uppmärksam på viktiga signaler på att du faktiskt är utsatt.

Läs mer

Akut tillfälligt boende

För dig som måste fly ditt hem för att du är våldsutsatt, finns vårt akuta boende med skyddad adress där du kan bo tillfälligt.

Läs mer

Stödgrupper

Vi håller självhjälpsgrupper och vi har också samtalsgrupper med ledare.

Läs mer

Anhörig

Våga tro det värsta, de kvinnor vi möter berättar ofta bara en del av vad som hänt.

Läs mer

Kan du behöva skydd?

När du har utsatts för ett brott kan det i vissa fall vara nödvändigt att du skyddas från hot och risker.

Läs mer

Hedersrelaterat våld

Mäns våld mot kvinnor tar sig uttryck i ett flertal olika former, och ett av dessa uttryck är hedersrelaterat våld och förtryck samt tvångsäktenskap.

Läs mer