Våldtäkt

 

 

 

Våldtäkt är mer än att förövaren har ett vaginalt samlag med dig mot din vilja. Det kan vara så att förövaren håller fast dig och pressar isär benen, men det kan också vara så att du känner sig så hotad att du ger med dig, så att förövaren inte behöver använda något våld alls.

 

OM NÅGON HAR SEX MED DIG, NÄR DU INTE VILL, SÅ ÄR DET VÅLDTÄKT

 

Det är också våldtäkt om någon har sex med dig om du befinner dig i ett hjälplöst tillstånd, och inte har förmågan att säga nej. Det kan t.ex. vara så att du är full, neddrogad, sjuk eller har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan säga ifrån.

 

Det är även våldtäkt om du tänkte ha sex från början, men ångrade dig

 

Det är våldtäkt oavsett om du haft sex frivilligt med personen tidigare eller inte.

 

Det är våldtäkt även om du inte skrek och gjorde motstånd under tiden.

 

Våldtäkten behöver inte vara vaginal, utan kan även vara anal, oral eller att någon för in fingrar eller föremål i slidan eller analöppningen.

 

Du behöver inte ha fått skador vid en våldtäkt. Har du varit utslagen eller i ett annat hjälplöst tillstånd, så har du inte kunnat försvara dig, men även om du är vaken så inträder det ofta en stressreaktion under övergreppet, som går ut på att man ska överleva. Den är reflexmässig, och ingenting man styr över själv. Om det går att undvika det man är utsatt för, så inträder en rad fysiologiska reaktioner som är till för kamp eller flykt. Men om faran uppfattas som oundviklig blir reaktionen den motsatta. Då hämmas dessa fysiologiska reaktioner och du blir istället paralyserad, och gör inget motstånd alls. Det här går alltså automatiskt, kroppen styr över det själv. Kroppen avgör vad som är bäst för situationen för att man ska överleva.

 

Oavsett vad det funnits för omständigheter, så ligger ansvaret för våldtäkten bara på förövaren. Och denne vet oftast att vad den gör är fel, även om förövaren kan få det att verka som att hen inte förstår att offret farit illa. Ofta är det också så att förövaren har planerat att genomföra handlingen även om han eller hon får ett nej.

Det här är viktigt att komma ihåg, eftersom det är mycket vanligt att man lägger skulden hos sig själv istället på förövaren. Det handlar aldrig om att förövaren har en väldigt stark sexlust. En våldtäkt handlar alltid om att någon vill känna av sin makt och visa den.

 

 

Efter en våldtäkt är det vanligt att man känner:

  • Skuld och skam

  • Att allt känns overkligt

  • Nedstämdhet

  • Humörsvängningar

  • Ångest och oro

  • Svårigheter att somna, och att man vaknar många gånger under natten

  • Flashbacks (man kastas plötsligt tillbaka till händelsen i tanken)

  • Dålig aptit

 

 

Om du är vuxen är det bara du som får avgöra om du vill anmäla att du blivit våldtagen till polisen, även om du söker vård för det som har hänt eller inte. Om du inte vill anmäla just då, men vid ett senare tillfälle ändrar dig och vilja göra en anmälan, så kan du göra det. Preskriptionstiden för en våldtäkt är 10 år!

Anledningen till att man rekommenderar att söka hjälp inom sjukvården tidigt är, dels för att du kanske behöver få hjälp med eventuella skador, men också för att det är lättare att kunna säkra bevis ju kortare tid som passerat. Helst ska detta göras inom 72 timmar (3 dygn). På sjukhuset fotograferar man synliga skador, och tar hand om spår från t.ex. sädesvätska, blod och saliv. Ju fler undersökningar desto mer bevis kan samlas inför eventuell rättegång, och det kan också göra det lättare att hitta förövaren om denne är okänd.

Men här är det också du som bestämmer vilka undersökningar du vill att sjukvårdspersonalen ska göra. Skulle det kännas obehagligt med t.ex. en gynekologisk undersökning, vilket många som utsatts för våldtäkt tycker, så har du rätt att säga nej, eller att be dem ta undersökningen i din takt. Och du behöver inte förklara varför du tycker att det är jobbigt om du inte vill.

 

Ett stort antal studier visar att sexuella övergrepp kan ha långsiktig negativ inverkan på ens fysiska hälsa. Flera av de vanligaste kroniska smärttillstånden, till exempel fibromyalgi, kroniska buksmärtor och kroniska underlivssmärtor, har kopplingar till sexuella övergrepp. Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd som kännetecknas av smärta och känslighet vid beröring och är en vanlig anledning till långtidssjukskrivning framför allt bland kvinnor. Risken att utveckla fibromyalgi är tre gånger så stor för kvinnor som har utsatts för våldtäkt jämfört med kvinnor i allmänhet. Kvinnor som utsatts för våldtäkt utvecklar också i stor utsträckning kroniska smärttillstånd i underlivet.

 

Det är också vanligt drabbas av PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom). PTSD påverkar individens stresshormonnivåer, som i sin tur inverkar på komplexa hjärnfunktioner. Allt från minnesfunktioner till inlärningsförmåga påverkas negativt. Den störda balansen av stresshormoner i kroppen vid PTSD kan leda till en rad fysiska symtom och sjukdomar, såsom autoimmuna sjukdomar, infektioner, inflammatoriska sjukdomar och cancer.

 

Därför är det bra att få prata med någon utomstående om vad man har varit med om, så att man får ventilera sina egna tankar och därigenom påskynda sin läkeprocess. Det kan vara t.ex. en psykolog, en kurator eller någon av oss på Alla Kvinnors Hus. Oavsett om du kommer i kontakt med akutsjukvården eller polisen först, så kan de hjälpa dig att komma i kontakt med någon som du får prata med, som kan möta dig i dina känslor. Söker du någon att prata med på egen hand så kan du själv ta kontakt med din vårdcentral för att få träffa en kurator, eller om du vill ta kontakt med Alla Kvinnors Hus, och prata med någon av oss. Är du en yngre tjej, och vill prata med någon som är lite yngre så kan vi hjälpa dig att få kontakt med Tjejjouren istället.

Vi har även samlat ihop en lista över andra instanser och föreningar som du kan vilja ta kontakt med. Dessa finns under fliken som heter Kontakt, längre upp på sidan.

 

Du behöver inte gå och bära det här själv!

 

Hör av dig till oss, ifall du behöver råd och stöd, eller om du behöver någon att prata med.

 

 

 

Telefon:

 


 

Kvinnofridslinjen

Om vi inte svarar kan du istället ringa Kvinnofridslinjen

020-50 50 50 
Dygnet runt. Samtalet är gratis.

 

054-18 30 34

© 2014 by karlstadskvinnojour. Proudly created with BOTTIA design.