Hedersvåld och tvångsäktenskap

Mäns våld mot kvinnor tar sig uttryck i ett flertal olika former, och ett av dessa uttryck är hedersrelaterat våld och förtryck samt tvångsäktenskap.

I vårt samhälle, finns unga kvinnor och män som går runt med en känsla över att det inte är de som bestämmer över sitt egna liv, utan att det är deras familjer som bestämmer och har kontroll över deras liv och vardag, något som speciellt drabbar unga flickor. Ofta är familjens heder central, och unga flickor är de som bär familjens heder på sina axlar. För familjen är det viktigt att flickan beter sig enligt vad de anser vara anständigt och att hon beter sig enligt de traditioner och normer som råder inom den specifika familjen. Kontrollen och begränsningarna kan se olika ut, men det kan komma att påverka och begränsa allt ifrån vardagen, fritidsaktiviteter, valet av kläder till val kring utbildning eller giftermål.

Att de som ska stå en allra närmast i livet och de som en ska kunna förlita sig på, är de som är begränsar och skadar en, är en fruktansvärd känsla. Trots att många väljer att bryta med familjen så är de mycket väl medvetna om att ett sådant beslut kan komma att innebära en stor ensamhet och ett utanförskap. Ett val som står mellan ett liv i frihet eller att leva under familjens kontroll och förtryck, som innebär att en riskerar att bli bestraffad om en fattar egna beslut eller val, är oftast det svåraste valet som dessa unga flickor och pojkar tvingas att göra.

En av de mest centrala normerna är heterosexualiteten, vilket innebär att HBTQ-personer i större utsträckning löper en risk för att bli utsatta för hot eller våld om de väljer att leva öppet med sin sexualitet.

Om du svarar ja på några av nedanstående frågor så kan det vara så att du är utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck:

- Är det du själv som bestämmer över hur du ska leva ditt liv?
- Är det någon annan än du själv som kontrollerar valen du gör, handlingarna och vem du ska älska?
- Skulle det kännas omöjligt för dig att gå mot din familjs vilja?
- Vad skulle hända om du valde ”fel”?
- Känner du att det finns en risk att du ska giftas bort? Är du orolig för att resa utomlands?
- Blir du hotad och slagen för att du lever – eller vill leva som dina vänner?
- Känner du dig pressad att göra saker som du egentligen inte vill göra?

Om du svarar ja på en eller flera frågor så ska du veta att det finns hjälp att få, vi finns här för dig!

Vill du läsa mer?
www.hedersfortryck.se

www.tris.se

www.dinarattigheter.se

http://gapf.se

www.terrafem.org

Telefon:

 


 

Kvinnofridslinjen

Om vi inte svarar kan du istället ringa Kvinnofridslinjen

020-50 50 50 
Dygnet runt. Samtalet är gratis.

 

054-18 30 34

© 2014 by karlstadskvinnojour. Proudly created with BOTTIA design.