Stöd och rådgivning

 

 

Stödsamtal

Du kan ringa och rådgöra med oss om du befinner dig i en situation där du är rädd eller hotad. Men du kan också ringa om du bara vill fundera kring något som känns fel! 

Våld i nära relation börjar alltid med någon form av psykiskt våld och betecknande är att det ”smyger” sig på. 

Det finns ingen anledning att vänta tills det blir stora problem! Ingen ska behöva leva i osäkerhet eller rädsla.

Vi håller stödsamtal både per telefon och ”öga-mot-öga” med dig. Och det är du som väljer hur du vill föra samtalet.

 

Självklart är du som är anhörig eller vän också välkommen att höra av dig till oss.

Telefon:

 


 

Kvinnofridslinjen

Om vi inte svarar kan du istället ringa Kvinnofridslinjen

020-50 50 50 
Dygnet runt. Samtalet är gratis.

 

054-18 30 34

© 2014 by karlstadskvinnojour. Proudly created with BOTTIA design.