Prostitution

Vi på Karlstads kvinnojour erbjuder stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor, och bland dessa finns kvinnor med erfarenhet av sex mot ersättning eller prostitution. Vi anser att ett sexköp är en våldshandling, där sexköpare utnyttjar de som redan är utsatta.

Många som diskuterar prostitution använder gärna orden sexarbete eller sexarbetare, vilket är benämningar som osynliggör vad prostitution och sexköp egentligen handlar om och innebär. Orden sexarbete och sexarbetare används ofta för att kunna likställa prostitution med vilket annat serviceyrke som helst, och för att måla upp bilden av att de som säljer sexuella tjänster gör det av egen fri vilja och med glädje. Det är dock viktigt att visa en annan syn av prostitution.

Vi är av erfarenheten att kvinnor i prostitution tidigare i livet har varit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp, och att kvinnorna i prostitution ofta som regel både är socialt och ekonomiskt utsatta.

Att köpa sex är en våldshandling på så vis att sexköpet inte är en affärsuppgörelse mellan två jämställda parter, utan att sexköpet är ett sätt att utnyttja kvinnor som redan är utsatta. Exempel på detta är kvinnor som befinner sig i ett missbruk och säljer sex för att finansiera sitt missbruk, kvinnor och tjejer som erbjuds en bostad eller någonting annat som de behöver, i gengäld mot att de ställer upp på sexuella tjänster. Kvinnor och tjejer i prostitution bör betraktas som brottsoffer för mäns våld, vilket är en syn som idag även FN delar.

Studier visar även att män som konsumerar pornografi också ofta är statistiskt mer benägna att köpa sex. Andra studier visar även att en majoritet av dessa sexköpare även ofta vill att kvinnor inom prostitution ska imitera det sexköparen har sett inom pornografin, och som andra kvinnor inte vill ställa upp på.

 

Behöver du någon att prata med så är du välkommen att kontakta oss.

Om du befinner dig i prostitution och vill ha hjälp kan du kontakta:
Kompetenscentrum sexuella tjänster – 020-35 40 40
Mika-mottagningen https://www.beroendecentrum.se/vard-hos-oss/mikahalsa/

Om du vill veta mer om prostitution kan du besöka:
www.talita.se
Vid misstanke om människohandel – 020 – 39 00 00

 

Vi finns här för dig!

Telefon:

 


 

Kvinnofridslinjen

Om vi inte svarar kan du istället ringa Kvinnofridslinjen

020-50 50 50 
Dygnet runt. Samtalet är gratis.

 

054-18 30 34

© 2014 by karlstadskvinnojour. Proudly created with BOTTIA design.