Pornografi

Vi anser att pornografi är en del av det förtryck som kvinnor utsätts för, och att det därför är viktigt att våga belysa och diskutera pornografins konsekvenser, och vad den gör med oss. Inom pornografin så avbildas kvinnor och tjejer på ett förnedrande, underordnat samt kränkande sätt. Det är viktigt att vara medveten om att pornografin påverkar oss, och att denna påverkan kan komma att få olyckliga konsekvenser. Kvinnor blir idag utsatta för övergrepp, övergrepp där förövaren har hämtat sin inspiration från pornografin. Det är också viktigt att våga se de övergrepp som begås när pornografin produceras.

Att konsumera pornografi påverkar oss, precis på samma sätt som allting annat omkring oss.
 I pornografins fall så lär sig alltså tittaren att tända på objektifiering och förnedring av kvinnor. Här blir också en skillnad tydlig mellan män och kvinnor, då män främst lär sig att tända på att förnedra kvinnan, medan kvinnan förväntas att tända på den förnedrande behandlingen.

Det finns även ett tydligt samband mellan pornografi och prostitution, vilket du kan läsa mer om under fliken prostitution. Att mot sin vilja bli tvingad att titta på pornografi är även det ett sexuellt övergrepp.

 

Vi finns här för dig!

Vill du läsa mer om pornografi och pornografins skadliga konsekvenser?

http://preventell.se/
https://www.statensmedierad.se/download/18.6cd9b89d14fefd0c4f596b2b/1443181702133/kall_pa_porr.pdf
http://unizon.se/engagera-dig/resurser-och-material/10-sammanfattande-punkter-fran-forskningen-om-porr-och

Telefon:

 


 

Kvinnofridslinjen

Om vi inte svarar kan du istället ringa Kvinnofridslinjen

020-50 50 50 
Dygnet runt. Samtalet är gratis.

 

054-18 30 34

© 2014 by karlstadskvinnojour. Proudly created with BOTTIA design.