Om oss

Alla Kvinnors Hus är en ideell, självstyrande och feministisk förening som inhyser kvinnojouren och tjejjouren i Karlstad.

 

Välkommen till Kvinnojouren Alla Kvinnors Hus i Karlstad!

 

Vi har Roks, Riksorganisationen för Kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, som paraplyorganisation. Vi följer Roks etiska riktlinjer.

 

Vi hjälper kvinnor och barn som är utsatta för våld i en nära relation.

 

Alla Kvinnors Hus är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Vårt arbetssätt bygger på hjälp till självhjälp. Vi registrerar ingen; du kan vara anonym och vi har tystnadslöfte. Vi lyssnar, ger råd och stöd samt stöttar dig i det du vill göra. Alla Kvinnors Hus erbjuder bland annat:

 

  • Hjälp och stöd om du är utsatt för hot eller misshandel i någon form

  • Skyddat boende för dig som måste fly ditt hem

  • Stödsamtal och rådgivning

  • Självhjälpsgrupper för kvinnor som utsatts för misshandel, incest och sexuella övergrepp

  • Stöd vid kontakt med myndigheter

  • Utbildningar om mäns våld mot kvinnor

  • Studiecirklar

  • Information gentemot andra föreningar, polis, socialtjänst med mera

 

 

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot praktikanter.

Alla Kvinnors Hus strävar efter visionen att våld mot kvinnor och barn skall upphöra och att vår verksamhet inte längre ska behövas.

 

 

 

             DET ÄR TUR ATT VI FINNS, MEN EN SKAM ATT VI BEHÖVS!

Telefon:

 


 

Kvinnofridslinjen

Om vi inte svarar kan du istället ringa Kvinnofridslinjen

020-50 50 50 
Dygnet runt. Samtalet är gratis.

 

054-18 30 34

© 2014 by karlstadskvinnojour. Proudly created with BOTTIA design.