Från överleva till leva

- en kurs för kvinnor

 

 

 

Målet med kursen är att:

 

  • Stödja våldsutsatta att leva ett liv utan hot och våld

  • Öka självförtroende och självkänsla

  • Öka psykiskt och fysiskt välbefinnande

 

Kursen ges under 14 träffar, och varje träff är 2,5 timme.

Antalet deltagare kan vara mellan 5-15 kvinnor.

 

 

Exempel på kursinnehåll:

 

  1. Dina rättigheter

  2. Vad är våld, och vilka konsekvenser får det?

  3. Varför är det så svårt att lämna ett destruktivt förhållande?

  4. Arv och miljö

  5. Att sätta gränser

  6. Sorg, skuld och skam

  7. Sunda relationer

 

Ta kontakt med oss på Alla Kvinnors Hus, via mail eller telefon, om du vill veta mer!

 

Telefon:


 

 

Kvinnofridslinjen

Om vi inte svarar kan du istället ringa Kvinnofridslinjen

020-50 50 50  Dygnet runt. Samtalet är gratis.

 

054-18 30 34

© 2014 by karlstadskvinnojour. Proudly created with BOTTIA design.