Ny i Sverige

 

När man inte är född i Sverige och inte har svenska som modersmål kan det vara oerhört svårt att ta sig fram i det svenska samhället. Kvinnor som lever under någon form av förtryck är en oerhört sårbar grupp eftersom de på grund av den makt och kontroll de är utsatta för inte har samma möjlighet till integration, att skapa sociala nätverk eller förstå det svenska samhället.

 

Vi på Kvinnojouren Alla Kvinnors Hus i Karlstad har erfarenhet av kvinnor med minoritetsbakgrund och förståelse för den problematik det medför, och vi vet att våld förekommer i ALLA kulturer och samhällsklasser.

 

Känner du att du behöver någon att prata med?

 

Vi finns här för dig!

 

Tel 054 – 18 30 34

 

Mail: kvinnojouren@akhkarlstad.se 

 

 

Du kan också ta kontakt med Terrafem, som är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. De kan ta emot ditt samtal på ca 45 olika språk.

 

Hemsida: www.terrafem.org                        epost: info@terrafem.org

 

Tel. 020-52 10 10

 

 

 

 

IN ENGLISH:

 

New in Sweden 

 

When you´re not born in Sweden and don’t have Swedish as your first language it can be very hard to get around in the Swedish society. Women who live under any form of oppression is an extremely vulnerable group. Since they are the victims of power and control they don’t have the same possibilities for integration, to create social safety nets or to understand the Swedish society.

 

We at the crisis center Alla Kvinnors Hus in Karlstad have experience with working with women from a minority background, and we know the problems it causes.

 

We know that violence happens in ALL cultures and ALL classes.

 

Do you need someone to talk to?

 

We are here for you! 

 

 

Call us at:  054 – 18 30 34

 

Mail to: kvinnojouren@akhkarlstad.se

 

 

 

You can also call Terrafem, a non-profit organization who works for women’s right to live without men’s abuse and domination. They can take your call in about 45 languages.

 

Website: www.terrafem.org                        email to: info@terrafem.org

 

Call: 020-52 10 10

Telefon:

 


 

Kvinnofridslinjen

Om vi inte svarar kan du istället ringa Kvinnofridslinjen

020-50 50 50 
Dygnet runt. Samtalet är gratis.

 

054-18 30 34

© 2014 by karlstadskvinnojour. Proudly created with BOTTIA design.