Att vara jourkvinna

För att vara med och jobba ideellt som jourkvinna behöver du ha genomgått vår jourkvinneutbildning.

Som jourkvinna ingår man i en basgrupp, och gruppen turas om att ha jour
var femte vecka. Det man gör då är att fördela i gruppen de tre
jourtelefonpassen den veckan, tre timmar vardera.

 

Samtidigt som man har sitt telefonpass, så hjälper man de gäster som bor på jouren för tillfället med vad de nu kan behöva hjälp med. De kanske vill sitta ner och
prata lite, eller behöver hjälp med att ringa, fylla i blanketter, de kanske behöver att en är barnvakt eller behöver hjälp med att handla eller liknande.

Man brukar joura två och två, och som ny får man joura ihop med en erfaren
jourkvinna.

Utöver det så turas man om att vara kontaktkvinna åt de gäster som bor hos
oss. Varje gäst får två kontaktkvinnor, så att de får någon som de har mer
kontakt med under tiden som de bor hos oss.

Att vara kontaktkvinna går ungefär ut på att vara en god väninna, och se till att personen inte är ensam, kanske följa med ut och gå/fika/handla/följa med på läkarbesök och liknande. När man är kontaktkvinna så fortsätter det alltså förbi
själva jourveckan, och håller på ända tills gästen flyttar.

Det här är det minsta man gör som jourkvinna.

 

Men vi har också andra grupper som man kan engagera sig i. Utöver
att vara jourkvinna har vi t.ex. en grupp som kallas för barnjouren, och de
turas om att se till att barnen som bor hos oss blir aktiverade och mår bra.

 

Vi bedriver självhjälpsgrupper som några jourkvinnor är engagerade i.

En representant från varje basgrupp sitter med i styrelsen.

Det här är lite av det vi gör, så det varierar alltså hur mycket timmar man
lägger ner. En del veckor blir mer intensiva än andra, och en del
veckor så kanske man inte gör någonting alls som har med jouren att göra.

Vi brukar utbilda en ny grupp med jourkvinnor per år, beroende på hur stort behovet av nya jourkvinnor är, och innan det så bjuder vi in till ett
informationsmöte för alla som är intresserade.

På informationsmötet går man igenom mer grundligt vad det innebär att vara jourkvinna hos oss.

 

Skulle du fortfarande vara intresserad efter informationsmötet så får du genomgå en
urvalsprocess för att bli antagen till vår obligatoriska jourkvinneutbildning.

 

Anmäl dig per mail kvinnojouren@akhkarlstad.se eller på telefon 054-18 30 34 om du vill arbeta i vår förening, så hör vi av oss när det blir dags!

 

 

Vill du stödja oss, men inte känner att du har möjlighet att bli jourkvinna, så kan du istället bli stödmedlem.

Telefon:

 


 

Kvinnofridslinjen

Om vi inte svarar kan du istället ringa Kvinnofridslinjen

020-50 50 50 
Dygnet runt. Samtalet är gratis.

 

054-18 30 34

© 2014 by karlstadskvinnojour. Proudly created with BOTTIA design.