Bidrag och gåvor

 

Vi är mycket beroende av gåvor och bidrag för att finansiera vår verksamhet. Om du vill lämna ett bidrag till vår verksamhet gör du det på:

 

Plusgiro: 712 92 -7

 

Du kan också skicka pengar via Swish, till nummer: 123 149 81 46

 

Du har möjlighet att rikta ditt bidrag, om du t.ex vill att det specifikt ska användas till barnen.

 

Behöver du mer information om hur du går till väga kan du kontakta oss via vår mail, kvinnojouren@akhkarlstad.se  eller telefon: 054-18 30 34

Telefon:

 


 

Kvinnofridslinjen

Om vi inte svarar kan du istället ringa Kvinnofridslinjen

020-50 50 50 
Dygnet runt. Samtalet är gratis.

 

054-18 30 34

© 2014 by karlstadskvinnojour. Proudly created with BOTTIA design.