Barn som bevittnat våld

 

Under en lång tid ansågs kvinnorna som utsatts för misshandel av sina män som de enda offren i familjen, trots att det även funnits barn närvarande och som har bevittnat våldet. Det har också funnits en föreställning om att det är lättare för barn att repa sig från händelserna än vuxna. Idag finns mer kunskap om barns trauma och konsekvenserna av att ha vuxit upp i ett hem där det förekommer våld.

Numera vet man också att barn som inte ens sett våldet, utan kanske endast har hört våldet, får större skador än man tidigare har trott. Det har även påvisats att barn som lever i en familj där pappa slår mamma har stora kognitiva svårigheter, och i mycket större grad får psykosociala problem. Barn som har bevittnat våld har även större grad av ångest som vuxna, och hamnar ofta i problem än andra barn.

Barn är helt hänvisade till sina föräldrar att skydda dem mot omvärlden, och samhället förväntar sig att föräldrarna ska ge dem villkorslös kärlek och beskydda dem. I de allra flesta fall är barnen lojala mot sina föräldrar, eftersom de inte har något annat val på grund av deras sårbarhet och de blir på så sätt bärare av ”familjehemligheten”. 

När förhållandet mellan föräldrarna avslutats så händer det ofta att pappan använder barnen som en bricka i maktspelet mot kvinnan. Han använder barnen för att komma åt mamman genom att tvista om barnen i all oändlighet. Det är också ganska vanligt att han redan tidigare har hotat henne att han kommer ta barnen om hon lämnar honom, och att hon inte har något att sätta emot eftersom alla kommer tro på honom i en eventuell tvist.

Karlstads Kvinnojour har en barnsamordnare som har spetskompetens när det gäller att samtala med barn och att ta vara på deras intressen och deras behov efter att de kommit i säkerhet på det skyddade boendet.

Är du rädd för att ditt barn ska få trauman av att leva i en familj där det förekommer kränkningar? Eller känner du ett barn som du misstänker inte har det bra på grund av våld i hemmet?

Vi finns här för dig! 

Om du vill läsa mer om barn som bevittnat våld kan du besöka:

https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/barn-som-upplever-vald/barn-som-upplever-vald/

 

Telefon:

 


 

Kvinnofridslinjen

Om vi inte svarar kan du istället ringa Kvinnofridslinjen

020-50 50 50 
Dygnet runt. Samtalet är gratis.

 

054-18 30 34

© 2014 by karlstadskvinnojour. Proudly created with BOTTIA design.